«Μεθοδολογική Περιγραφή Έρευνας για τη Μελέτη της Έκτασης και των Χαρακτηριστικών της Βίας κατά Ανηλίκων, σε μαθητές/τριες Α΄ Γυμνασίου των Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου», Γ. Νικολαΐδης, Κ. Πετρουλάκη, Μ. Σταυριανάκη

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]