Πρόγραμμα παρέμβασης για μαθητές

Το πρόγραμμα παρέμβασης για μαθητές/-ριες υλοποιείται στην ΣΤ’ Δημοτικού, στη Β’ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

  • Συζήτηση αναφορικά με θέματα αναγνώρισης και διεκδίκησης βασικών δικαιωμάτων των παιδιών, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης. 
  • Αναφορά σε ζητήματα ορίων επικοινωνίας και προσωπικού χώρου.
  • Παρουσίαση μορφών κακοποίησης, με έμφαση στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών και των εφήβων
  • Συζήτηση αναφορικά με το πού απευθυνόμαστε σε περίπτωση αποκάλυψης αντίστοιχων περιστατικών και ανάδειξη του ρόλου των έμπιστων ενηλίκων.
  • Ανατροφοδότηση και συζήτηση αναφορικά με το πρόγραμμα παρέμβασης.

Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών αλλά και των σχέσεών τους με τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής τους. 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]