Δράσεις πρόληψης στην ομάδα των γονέων

Σε συνεννόηση με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, πραγματοποιείται μια δίωρη συνάντηση με τους γονείς των μαθητών/τριών του κάθε σχολείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόληψης, κατά την οποία:

  • Παρέχεται ενημέρωση για τις μορφές κακοποίησης με έμφαση σε ζητήματα σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών.
  • Γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της γονεϊκότητας και σε ζητήματα ρόλων και ορίων στις σχέσεις.
  • Παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία.
  • Συζητείται και περιγράφεται η ενδεδειγμένη στάση και αντίδραση των γονιών σε περιπτώσεις υποψίας κακοποίησης των παιδιών.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]