Επιστημονική Ομάδα

Γιώργος Νικολαΐδης - Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος-Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
Κυριακή Αγαπητού - Ψυχολόγος
Μαρία Βρεττοπούλου- Ψυχολόγος
Μαρίνα Γκούβερη- Κοινωνική λειτουργός
Χρυσούλα Δημητρακάκη- Ψυχολόγος
Ευαγγελία Κατέρη- Ψυχολόγος
Γιώργος Μπουρούς- Παιδοψυχίατρος
Γιούλη Παπανικολάου- Κοινωνική λειτουργός
Γιώργος Τσουβέλας - Ψυχολόγος
Μαρία Τσούγκου- Παιδοψυχίατρος
Μαρία Ψαρράκου- Ψυχολόγος

Άννα Σαλβάνου- Επικοινωνιολόγος

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]