Γιατί τα παιδιά ΔΕΝ μιλάνε γι’ αυτό που τους συμβαίνει;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν τα παιδιά να μη μιλήσουν γι’ αυτό που τους συμβαίνει. Κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να είναι: φόβος για το δράστη ή τις συνέπειες που θα έχει η αποκάλυψη, φόβος ότι δε θα γίνουν πιστευτά, αισθήματα ενοχής, το γεγονός ότι δωροδοκούνται ή απειλούνται από το δράστη, ή ακόμα το γεγονός ότι δε γνωρίζουν τη γλώσσα και δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν.

category: 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]