Συνάντηση με Διευθυντές Α'βάθμιας και Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας [5/9/2013] και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  [6/9/2013] με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις δράσεις του Προγράμματος πρόληψης και τη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης. Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι κ.κ. Μπουρούς, Τσουβέλας, Γκούβερη και Σαλβάνου. Διευκρινίστηκε ότι θα δοθούν βεβαιώσεις σε όσους εκπαιδευτικούς θα παρακολουθήσουν τις δράσεις ευαισθητοποίησης. Οι διευθυντές των σχολείων έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα και δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες ενστάσεις ή προτάσεις. Το πάνελ στις συναντήσεις των Διευθυντών συντόνιζε ο κ. Γεωργαλής, Αντιδήμαρχος Παιδείας και συμμετείχαν οι κ. Λιάκου (Ψυχολόγους) από τις Σχολές Γονέων του πρώην ΙΔΕΚΕ και ο κ. Μυλωνάκης (Ψυχολόγος- Πρόεδρος των Σχολών Γονέων) καθώς και η κ. Τσανάκα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]