Συνάντηση με Διευθυντές των Νηπιαγωγείων του ν. Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους διευθυντές των νηπιαγωγείων [4/9/2013] και ενημερώθηκαν για τις δράσεις πρόληψης και για την μονάδα από τους κ.κ. Μπουρούς και Τσουβέλα. Αναφέρθηκε ότι θα ενημερωθούν οι νηπιαγωγοί για αναφορικά με το πότε θα τρέξουν οι δράσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ώστε αν επιθυμούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Επισημάνθηκε ότι θα δοθεί βεβαίωση σε όσους εκπαιδευτικούς συμμετέχουν στη δράση ευαισθητοποίησης. Υπήρξε ενδιαφέρον τόσο για την μονάδα, όσο και για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]