Τι είναι η Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών;

Η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και έφηβων σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο υποκινούμενες από κάποιον ενήλικα, που συνήθως έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί και οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. Συμπεριλαμβάνονται μορφές με φυσική επαφή (όπως ο βιασμός) και μορφές με μη φυσική επαφή (όπως παρακολούθηση, λήψη φωτογραφιών).

Παρ΄όλα, αυτά ΔΕΝ αποτελούν ή δεν υποδηλώνουν αναγκαστικά παραβιαστικές συμπεριφορές: το φυσιολογικό ενδιαφέρον, η περιέργεια των παιδιών και εφήβων για σεξουαλικά θέματα, οι φυσιολογικές -ανάλογα με την ηλικία- εκδηλώσεις σεξουαλικότητας των παιδιών και εφήβων ή εκδηλώσεις τρυφερότητας από τα παιδιά προς του ενήλικες ή το αντίστροφο.

category: 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]