Γενικές

Τι είναι η Ψυχολογική Κακοποίηση των Παιδιών;

Κάθε περίπτωση στην οποία οι βασικές συναισθηματικές / ψυχολογικές ανάγκες ενός παιδιού δεν ικανοποιούνται και αυτό έχει συνέπειες στη συμπεριφορά και την ανάπτυξή του. Για παράδειγμα περιπτώσεις συνεχούς εξευτελισμού, επιπλήξεων ή απειλών.

Τι είναι η Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών;

Η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και έφηβων σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο υποκινούμενες από κάποιον ενήλικα, που συνήθως έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί και οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. Συμπεριλαμβάνονται μορφές με φυσική επαφή (όπως ο βιασμός) και μορφές με μη φυσική επαφή (όπως παρακολούθηση, λήψη φωτογραφιών).

Τι είναι η Σωματική Κακοποίηση των Παιδιών;

Κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμά της είναι ο σωματικός τραυματισμός ενός παιδιού από ένα ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο γι’αυτό. Κάθε περίπτωση όπου ένας ενήλικος υπεύθυνος για ένα παιδί αποτυγχάνει –παρότι γνωρίζει τους κινδύνους- να το προστατεύσει από τραυματισμούς.

Pages

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]